Sådan udnytter du det fulde rum til opbevaring

Opbevaringsområder skal designes og anlægges for at muliggøre en sikker bevægelse af materiel, udstyr og personer. God design og layout kan hjælpe med at reducere ulykker, inklusive køretøjer, og folk glider og snubler. Mennesker og køretøjer skal adskilles så vidt det er rimeligt muligt. Når du tænker på design og layout, skal du overveje lagerområder, gågader, gang og gangbroer, trapper, ramper og nødudgangsveje. Kørsel af køretøjer er en stor risiko. Forsøg at sætte systemer på plads for at forhindre eller reducere reversering, såsom envejs-systemer, eller for at mindske farerne ved at vende, såsom udpegede vendearealer eller passende placerede spejle.

Brug pladsen

Der skal være plads nok til, at folk kan bevæge sig frit, når de opbevares eller henter genstande. Derfor kan det være en god ide at købe pallereoler, så du kan udnytte det fulde rum. Gulve og trafikruter skal konstrueres og konstrueres til at modstå brugen, som de vil blive anvendt til, uden fare for overbelastning, være modstandsdygtige over for stoffer, der måtte blive spildt på dem, og have effektiv dræning, hvor det er nødvendigt. Undgå skråninger, huller og ujævne eller glatte overflader, der kan få en person til at trippe eller falde, tabe eller miste kontrollen over en last eller miste kontrollen over et køretøj eller dets last.

Gør lageret sikkert

Hvis en midlertidig hindring er uundgåelig, skal du tage skridt til at advare folk, f.eks. Ved at bruge farekegler. Hold alle områder så rene og ryddelige, som det med rimelighed er praktisk muligt på alle tidspunkter, og have systemer på plads til at rense spild hurtigt og sikkert. Sørg for, at bygninger, der bruges til opbevaring, er godt oplyste, godt ventilerede, og at temperaturen og fugtigheden holdes inden for et interval, der er acceptabelt både for de oplagrede ting og for de arbejdere, der bruger dem.