Betingelser og retningslinjer for brug af Habita

På denne side finder du betingelser for brug af Habita ejet af Habita ApS, CVR-nummer 35247009. Ved brug af siden accepterer du nedenstående. Hvis du ikke accepterer nedenstående, skal du omgående forlade siden igen.

1. Rettigheder til Habita

1.1. Navne og varemærker

  • Alt indhold herunder artikler, grafik, logo, design og data på Habita tilhører Habita. Brug af logo og navnet Habita må kun bruges af trejdepart i forbindelse med redaktionel omtale, hvor gældende regler for god citatskik samt direkte og aktivt link til https://habita.dk.linux189.unoeuro-server.com/ eller relevant underside på siden er inkluderet. Læs mere om god citatskik her. Anden brug er ulovlig uden forudgående skriftlig godkendelse fra Habita, jf. ophavsretsloven.
  • Kopiering digitalt eller på anden vis af indhold fra Habita både helt eller delvis med henblik på offentliggørelse er ulovligt jf. ophavsretsloven. Overtrædelse af dette kan føre til civile- såvel som strafferetlige sanktioner.
  • Privat kopiering, printning eller videresendelse af indhold med henblik på ikke-kommercielt brug er tilladt uden forudgående indhentning af tilladelse fra Habita.

2. Ansvarsfraskrivelse

2.1 Indholdet på Habita

Alt indhold såvel i form at tekst, billeder, video, links og andet gives til brugeren uden garanti for nøjagtigheden ud over gældende regler i medieansvarsloven. Indholdet er med mindre andet direkte fremgår at regne som redaktionelt indhold og brug af tredjepartsinhold såsom data, navne og billeder er udelukkende bragt i en redaktionel sammenhæng, hvor der er tilstræbt objektivitet. Ansvarshavende chefredaktør på Habita er Niels Thimmer og eventuelle klager skal rettes til Niels Thimmer via Habitas kontaktside.

Habita kan uden varsel ændre indholdet på siden.

2.2 Links og kommercielt indhold

Habita tager ikke noget ansvar for indhold på tredjeparts hjemmeside, som der linkes til.

Habita ønsker fuld gennemskuelighed mellem redaktionelt indhold og kommercielt indhold. Modtager Habita kommission eller anden indtjening ved handlinger foretaget på sider, der linkes til, vil brugeren på siden blive oplyst om dette i form af ord som “premium”, “annonce” eller”sponsor” hvor det ikke på anden vis fremstår klart som en annonce/kommercielt indhold.

2.3 Erstatningsansvar

Habita og Habita ApS kan på intet tidspunkt gøres erstatningsansvarlig for brug af Habita.dk efter at brugeren har fulgt eventuelle anvisninger på siden. Alle anvisninger skal følges på eget ansvar. Det gælder både for tab af penge, driftstab, tab af data, driftsforstyrrelser eller anden form for tab.

3. Bidrag fra brugere

Alle bidrag fra brugere såsom kommentarer, anmeldelser, diverse henvendelser og andre bidrag gives til Habita med fuld ophavsret til at blive brugt på Habita.

Det er forbudt for brugere at bidrage med indhold til Habita, der på nogen måde direkte eller indirekte er beskyttet af ophavsretsloven.

Habita har ret til at distribuere bidrag fra brugere som Habita finder det relevant uden forudgående godkendelse fra brugerne.

Habita tilbyder ikke royalties eller anden form for betaling til brugere for bidrag med mindre andet fremgår i en skriftlig aftale mellem Habita og brugeren.

4. Personoplysninger og data

4.1 Indsamling og behandling af data

Habita har ret til at lagre brugeres informationer og data såsom navn, adresse, email, telefonnummer og IP-adresse og bruge disse til direkte markedsføringsmæssig korrespondance til brugeren og til anonymiseret analyse både internt i Habita og eksternt.

Brugere af Habita har på ethvert tidspunkt ret til at trække tilladelse til brug af personlig data tilbage ved at rette direkte henvendelse til Habita her.

Habita tilbyder ikke royalties eller anden form for betaling til brugere for data.

Data på Habita såsom liggetider, salgspriser og andre nøgletal om beskrevne virksomheder tilstræber Habita at holde så opdateret som mulig. Habita tager dog intet ansvar for eventuelle fejl i data, der fremgår på Habita.dk.

5. Cookies

5.1 Brug af cookies på Habita

Habita gør brug af såkaldte cookies. Læs mere om, hvad cookies er her. Cookies gør det blandt andet muligt at se, hvilke dele af hjemmesiden som en bruger har besøgt. Habita bruger ikke cookies på en måde, så en bestemt adfærd kan kobles sammen med en bestemt enkeltperson/enkeltpersoner, men i stedet udelukkende til generelle analyser.

Cookies er frivillige og brugeren kan vælge at slukke for cookies i brugerens internetbrowsers indstillinger. Slukker brugeren for cookies kan det dog føre til, at man har alvorlige problemer med at bruge flere funktioner på Habita. Det kan blandt andet betyde, at man har problemer med at logge ind, kommentere, m.v.

Du kan læse mere om gældende EU-lovningning om cookies hos Erhvervsstyrelsen her (på dansk).

6. Øvrige regler for brug af Habita

6.1 Brugernavn og password til Habita

Brugere har pligt til på ethvert tidspunkt at behandle et brugernavn og password til Habita på en måde så det ikke bliver delt med tredjepart.

Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til lukkede sider på Habita via andres brugernavn og password eller ved at hacke sig til adgang.

Habita er en familiesikker hjemmeside og vi tillader ikke nogen form for seksuelt indhold, bagtalende indhold, hadefuldt indhold, truende indhold eller øvrigt indhold, der er i strid med gældende dansk lovgivning samt gældende EU-lovgivning. IP-adresser og andre oplysninger om brugere lagres med henblik på et eventuelt retsligt efterspil ved overtrædelser. Habita kan til enhver tid slette indhold som Habita vurderer er i strid med Habitas retningslinjer.

6.2 Ændring af retningslinjerne for brug af Habita

Habita kan ændre retningslinjerne for brug af Habita helt eller delvis uden forudgående varsel med øjeblikkelig effekt. Habita kan nedlægge hjemmesiden uden at informere brugere om dette.

I tilfælde af konkurs, force majore, krig eller lignende kan Habita nedlægge hjemmesiden og alle tilhørende services uden forudgående advicering til brugere.

6.3 Reklame, betalte abonnementer og andre indtægtskilder

Reklamer, affiliate-programlinks, betalte abonnementer og andre indtægtskilder er med til at holde Habita kørende som virksomhed. Habita kan modtage en indtægt ved handlinger foretaget på sider, som linkes til fra Habita. Eventuelle kick-back-kommisssioner har ikke indflydelse på den objektive lødighed på Habita.

Habita forsøger på tilstræbt objektiv vis at beskrive virksomheder med redaktionel omtale. Det er ikke muligt for virksomheder at købe sig til redaktionel omtale eller på anden vis købe sig til anden omtale, som ikke klart over for brugerne fremgår som annoncering eller sponsorat.

Habita tager intet ansvar for at have henvist til et en virksomhed, der ikke lever op til brugerens forventninger eller anden aktivitet, der foregår på et eksternt site.

6.4 Uafhængighed

Habita er på ingen måde knyttet til eller har ejerskab af de mæglere, advokater eller andre beskrevne virksomheder på Habita hvor det ikke direkte fremgår, såsom i de tilfælde, hvor det er en annonce.

Skriv en kommentar