Er du usikker på, hvordan du bør forholde dig til en forestående ekspropriation?

Både som lejer, grund- eller boligejer kan det være en svær situation at navigere i, når det offentlige er nødsaget til at erhverve sig et privatejet areal. Omvendt kan det også være, at den offentlige myndighed er i tvivl om, hvordan de rent juridisk bør gribe sagen an, således at proceduren sker korrekt og i overensstemmelse med ejendomsretten, som den er stadfæstet i Grundlovens § 73.

 

En ekspropriation betyder det ejerskifte, der finder sted, når et grundareal må overdrages eksempelvis fra privateje til det offentlige. En ekspropriation bliver eksempelvis aktuel, når der skal opføres et nyt vejanlæg, eller når en lokalplan skal virkeliggøres til byformål. Grundet ejendomsretten kræver ekspropriationen en helt særlig procedure, hvori der eksempelvis indgår både rettidig varsling samt betaling i forbindelse med erstatning.

 

Da det kan være svært at navigere i håndteringen af en ekspropriation, er det en god idé at rådføre sig med en landinspektør, uanset hvilken rolle du spiller i forbindelse med ekspropriationen. Landsyd tilbyder dig rådgivning om ekspropriation, således at du altid kan være sikker på, at du håndterer ekspropriationen i overensstemmelse med ejendomsretten.

 

Derfor skal du lade Landsyd stå dig bi i håndteringen af en ekspropriationssag

 

Landsyd har stor (og mangeårig) erfaring med ekspropriation, og kan derfor tilbyde kompetent vejledning til både private og det offentlige. Landsyd rummer stor viden om blandt andet formalia (eksempelvis i forhold til udarbejdelsen af ekspropriationsmateriale) og reglement. Landsyd kan desuden tilbyde dig at være din repræsentant, og derfor være tilstede under ekspropriationsforretningen, således at du kan være sikker på, at forretningen sker som foreskrevet og i overensstemmelse med ejendomsretten. Landsyd kan derfor blandt andet være med til at sikre dig (som privat), at du modtager den tilstrækkelige erstatning i forhold til indgrebet. Ligeledes kan Landsyd hjælpe den offentlige myndighed med at sikre sig, at foranstaltningen sker i overensstemmelse med ejendomsretten.